ARPROY'a hoşgeldiniz

Önemli işler ArProY ister!

Türkiye'nin ilk Ar-Ge Merkezi Yazılımı

başlayalım

Hakkımızda

Bir ürünün pazar araştıma safhasından ürünün prototipinin geliştirilmesine, farklı prototiplerinin üzerinde çalışılması, varyantlarının oluşturulması, varyantlara bağlı formulasyonlarının hazırlanması , stabilite, test , maliyet süreçleri kontrolünde onayı alınması, üretimine karar verilmesi, üretim safhası ve satıştan kaldırılması aşamalarını yönetir.

ArProY Yazılımı ne sağlar?

 • Sonuca giden en kısa ve en az maliyetli yöntemi verir.
 • Ar-Ge metodolisini yükseltir.
 • Gereksiz zaman, veri kaybı ve belge karmaşasını ortadan kaldırır
 • En hızlı sürede ideal prototipin en az maliyetle geliştirilmesi sürecini tamamlar
 • Veri güvenliği sağlar
 • En karmaşık ve yönetilmesi zor süreçleri yönetir
 • Departmanlar arası entegrasyon ve iş bütünlüğ sağlar
 • Çalışmaları versiyonlama imkanı sağlar

Modüller

Poje Yönetimi

Projelerin; başlama, hedef tarihi, bitiş tarihi , lideri gibi başlıca özelliklerini belirler ve bunlara bağlı olarak fazlandırarak faz/zaman planlaması eşliğinde yönetir.

Kaynak Planlaması

Belirli bir marka, ürün, varyant adımlarını yada tamamen bunların dışında bir projenin adımlarını yönetir. Fazların zaman planlamasını ve her bir evresinde yapılan çalışmalarını yönetir.

Portföy Yönetimi

Geliştirilmesine karar verilen her ürün bir proje olarak ele alınır. Bir proje hangi önceliğe sahip hangi personel tarafından takip edilecek, proje önceliği ne olacak, projenin hedef tamamlanma süresi ve hangi marka altında takip edileceği gibi konuları yönetir.

Varyant Yönetimi

Varyantlar; Projelere(ticari ürün) bağlı olarak bir ürünün farklı versiyonlarının aynı anda çalışılması süreçlerini yönetir. Bu süreçlerde hangi varyantların olduğu, varyant sorumlularını, varyant kodlarını, varyant başlama ve hedef bitirme tarihi gibi ayrıntıları yönetir.

Formulasyon Yönetimi

Formulasyonda kullanılan hammaddeler, hammadde kodları, batch miktarı ve yüzdesi, etkileri, üreticisi ve tedarikçi bilgilerini yönetir. Daha önce kaydedilmiş hammadde, üretici, tedarikçi gibi bilgiler otomatik olarak çağrılarak pratik bir şekilde formulasyon hazırlanır, yanlız miktar yada yüzde girişi ile hızlıca formulasyon girişi tamamlanır.

Stabilite Yönetimi

Stabilite, bir formulayonun hangi stabiliteye göre çalışılacak ise formulasyon ekranından belirlenir ve timeline oluşturulur. Bu modülde stabiliteler, girilecek tarih ve kaçıncı stabilite girişi olduğu otomatik olarak gelir. Bu modülde; yöntem sonuçları ; Ph, Koku,Renk,Viskozite, Faz Ayrımı gibi birçok sonuç girişi yapılır.

Maliyet Yönetimi

Geliştirilen ürün içinde yer alan hammadde yada yarımamüllerin maliyetleri dikkate alınarak çalışılan ürünün maliyetinin otomatik hesaplatılması süreçlerini yönetir. Bu süreçte farklı hammaddelerin maliyet döviz cinslerine göre toplam maliyeti, batch maliyeti, tarihsel maliyeti ve satınalma birim maliyeti süreçlerini yönetir.

IncName Yönetimi

Hammaddenin Bileşen listesi yer alır. Bileşen listesinde etken maddesi, bileşeni, bileşen yüzdesi, Cas No, Eınec,Restiriction,Chem/IUPA gibi birçok bilgiyi yönetilir

e-Kütüphane Yönetimi

Doküman çöplüğü yerine hangi evrakın nerde olduğu belli olan akıllı arşivleme yapısı sunar

Bir proje, varyant yada literatür çalışması için sistemde yapılan çalışma ile ilgili evrak ve belgeleri yönetir. Hammadde, Proje ve varyant ekranlarından sertifika gibi her türlü doküman yüklenir.

Bir proje varyant yada formulasyona ait her türlü evrak belge rahatlıkla listelenir. Kullanıcılar bu havuzdan istediği çalışmayı inceleyebilir ve istediği notu verebilir.
Yüklenebilecek dokuman çeşitleri; MSDS, Ambalaj bilgi,Literatür, Parfum bilgisi gibi onlarca çeşittir.

Dokumanların; açıklama, başlık, proje, varyant, keyword ve sisteme giren gibi bilgilerle sisteme yüklenir. Binlerce doküman arasından istenen doküman çok basit bir şekilde bulunur. örn. olarak ilaç kelimesi ile ilgili dokumanları bulunmak istenirse keyword alanına ilaç yazılarak binlerce dosya içerisinden arama yapılarak hemen ilgili dokümanlara ulaşılabilir.

Rapor

Raporlardan bazıları

 • Kullanıcıların projeler içindeki performans raporları
 • Proje durumlarının takip edildiği özellikle Pazarlama departmanı tarafından izlenen Proje raporu.
 • Stabilitelerin sorgulandığı Stabilite Raporu
 • Projelerin maliyetlerinin izlendiği rapordur


Dashboard

ArProY Kontrol Ekranı

Tüm süreçlerin özeti niteliğindedir. İçinde bulunulan hafta için kullanıcı bazında açılan toplam proje sayılarını gösteren ekrandır.

İçinde bulunulan hafta için kullanıcı bazında tamamlanması gereken toplam proje sayılarını gösteren ekrandır. Genel olarak kullanıcı bazında toplam proje, varyant sayılarını gösterir.

Ayrıca devam eden projelerdeki kullanıcılara göre proje sayılarını, tamamlanmış projeler içindeki kullanıcılara göre proje sayılarını, durumlara göre toplam proje sayılarını gösteren ekrandır.

Tüm formulasyonların durumları gruplayarak toplamını alarak gösteren ekrandır. Ayrıca kullanıcılara göre sorumlu oldukları formulasyon sayılarının toplamlarını, kullanıcıların tamamladıkları formulasyonların yüzdesel olarak listelendiği ve performanslarının takip edildiği ekrandır.

Genel projeler içinde kullanıcılar göre sisteme yüklenen, incelenen dokümanların istatistiklerinin tutulduğu ekrandır.
Kullancı bazlı proje ve task takibinin özetlendiği kısımdır.

Diğer Önemli Modüller

Temel modüllerimizin yanında diğer fonksiyonlarımızdan bazıları

Ürün Bilgi Dosyası

Geliştirme aşamasındaki bir ürünün onaylanmış farklı herbir alt prototipi için otomatik oluşur. Herbir prototipte kullanılan hammaddde yada yarımamullere ait her türlü belge doküman ve evraklar versiyonlama mantığına göre oluşur.

Hammadde Yönetimi

Ürün ağaçlarında kullanılan hammadde adı, Üretici, Tedarikçi, Satıcı, Incname bilgisi, fonksiyonu, özellik, renk, grup gibi detaylı bilgiler yönetilir. Hammaddenin Bileşen listesi bu modülde yer alır. Bileşen listesinde etken maddesi, bileşeni, bileşen yüzdesi, Cas No, Einec gibi detaylı bilgileri yönetilir.

Bileşen Yönetimi

ArProY otomatik prototipin hammadde incnamelerine ve yüzdelerine bakarak azalan sırada bileşen listesini oluşturur

Formlar

İmalat Formu, Spesifikasyon Formu, Çalışma Formu, Onay Formu, Stabilite Formu gibi birçok form otomatik oluşur.

Etiket

Bir prototipin farklı tiplerdeki etiketleri farklı sayılarda çıktıları alınabilir

Onay Kontrolleri

Bir varyant yada prototipin onaylarının olup olmadığını yönetir. Maliyet, Test, ÜBD ve ERP onayları gibi

Performans Testi

Geliştirilen ürünün tabii tutulduğu testler ve bu testleri sonuçları sisteme yüklenir

Marka & Spesifikasyon, Stabilite Grupları

Marka ve SKU'lar proje yönetimine bağlı olarak yönetilir

Banko Modeli

Üzerinde çalışılacak prototip yada formulasyon için bankolarda web tabanlı çıktıya gerek kalmadan yetkilendirmeye bağlı kullanım

Teknik Özellikler

Konseptle ilgili ayrıntılar

Windows & Web

Kullanılan modüllere göre Windows ve/veya Web tabanlı uygulama ile kullanım kolaylığı sağlanır. Farklı departmanların proje durumlarını takip edebilecekleri modüller için web tabanlı uygulama kullanılır.

Çoklu Dil Desteği

ArProY en aktif dillerde kullanılabilecek şekilde dil paketi içerir. Buna göre başlıca Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, İspanyolca ve Çince gibi dillerde kullanılabilir.

Loglama

Kullacıların hangi ekranda hangi kayıt üzerinde hangi bilgisayardan hangi işlemi(silme/ekleme/görüntüleme/ güncelleme) yaptığı ve hangi detay ile bu işlemi gerçekleştirdiği kırılımı ile sistemde yapılan çalışmalar tümüyle denetlenebilir ve raporlanabilir.

Yetkilendirme

Kullacılara ekran bazında yetkilendirme yapıabildiği gibi satır bazında da yetkilendirme yapılabilmektedir. Ayrıca çalışma saati gib bir kavram ile belirli saatler arası kısıtlama konabilir. Bir kullanıcı ArProY'u aynı anda farklı bilgisayarlardan da açabilir.

Fiyat

Detaylı fiyat için size destek vermekten memnuniyet duyarız

Sıkça Sorulanlar

 • Çok öneml bir iş yapıyorsanız bu iş için tasarlanmış çok özel ekipmanlarınız olmalı!
  Ar-Ge gibi stratejik süreçler için elbetteki tam bu ihtiyacı karşılayacak ArProY yazılımı geliştirilmiştir. Günümüzde birçok firma gerçek manada Ar-Ge faliyetleri için bir yazılım kullanmamaktadır. Excel ile Ar-Ge, Rusatlandırma ve Maliyet süreçlerini yönetme karmaşası içinde çok ciddi zaman kaybı ve verimsiz süreçler yaşamaktadır.

 • Önemli olan Ar-Ge faaliyetlerinde bulunuyor olmanız ve Ar-Ge süreçlerini yürütüyor olmanızdır.

 • ArProY, kullanılan modüle göre Web tabanlı yada Windows tabanlıdır. Pazarlama , Yönetim gibi departmanların proje durumlarını izleyebileceği modüller ile yeni fikir yönetimi modülleri Web tabanlıdır. Varyant, Formulasyon, Stabilite gibi Ar-Ge ortamlarına bağlı modüller Windows tabanlıdır.

 • Müşterinin tercihine göre veriler Cloud yada Inhouse ortamlarda barındırılır. Datalar ağırlıklı olarak Inhouse ortamda tutulur. Kullanıcı verileri şifrelenmiş olarak tutulur. Verilerin yedekleme politikası müşteri data risk seviyesine göre belirlenerek yedeklenir.

 • Proje kurulum, uyarlamalar ve Live süreçlerinin tümünde Validasyon ile birlikte çalışmalar yürütülür.

 • Validasyon ile birlikte bu senaryolar dokümante edilmiş SOP'ler ile belirlenmiştir. Disaster durumunda downtime ve veri kaybı minimum seviyede olacak şekilde recovery SOP'leri mevcuttur.

 • Mevcut ERP ve Email serverları ile online yada semi-online modellerde entegre edilebilir.

-->

Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikamız

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması; Ar-Ge Merkezi yönetim danışmanlığı ve yazılım hizmetleri ; insan , altyapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk ve yönetimini güvence altına almak, Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda ;

Kalite Yönetim Sistemi Politikamız
MakroBiz olarak "Ar-Ge Merkezi Yönetim Danışmanlığı ve Yazılım Hizmetleri" alanında daha iyi hizmet verebilmek ve rekabet edebilmek adına ; daha kaliteli, verimli ve hatasız hizmet sağlayarak, müşteri şartlarını kalite ve bilgi güvenliği standartlarına , yasal ve mevzuat şartlarına uygun şekilde karşılayarak ; daima dürüst, sorumlu ve ilkelerine sağdık, güncel teknolojik altyapıları kalıcı hizmetlerimizde sunan bir kuruluş olmak şirketimizin genel politikasıdır.

Bilgi Güvenliği Politikamız
Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentilerin riskleri gözden geçirilerek bilgi varlıkları üzerindeki risklerin sürekli takibini sağlamak ve risklerin işlenmesi için gerekli çalışma esaslarını ortaya koymak,
Tabi olduğu ulusal ve uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik Finansal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
Bilgi varlıklarının yönetilerek; güvenlik değerlerinin, ihtiyaçlarının, risklerinin belirlenmesi ve güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,
Bilgi varlıklarının yönetiminde belirlenen çerçevede varlık değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri ve varlıklara yönelik tehditlerinin sıklıklarının saptanması,
Bilgi güvenliğini temel alarak firma itibarımızın daimi olmasını sağlamak,
Hizmet sürekliliğine yönelik olarak karşılaşılabilecek tehditlerin etkisini minimize etmeyi ilke edinerek çalışmalar yapmak.

ArProY

ArProY bir MakroBiz yazılımıdır. 2014 yılında geliştirilen ArProY sektörün ilk Ar-Ge Merkezi yazılımıdır. Sektörel gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri yakından takip eden ArProY sürekli yenilenmektedir.

Velibaba Mh. Ahu Sk. N:21/6
Pendik Istanbul 535022

info@arproy.com

0 533 221 16 10

Mesajınız alındı. En kısa zamanda size ddönüş yapılacaktır. Teşekkürer!