Ar-Ge Merkezi Yazılımı

Ar-Ge Merkezi Yazılımı
Bir ürünün pazar araştırmaları safhasından ürünün ticari hayatını tamamlaması aşamasına kadar olan süreçleri yönetir. Pazar araştırmaları , pazardaki sektörel karlılık durumları ve hedef ürünün tespitinin yönetilmesini sağlar.

Ar-Ge Merkezi yazılımı, formulasyon, stabilite,ruhsatlandırma,varyant,prototip,kozmetik,ilaç,üretim,fmcg,hızlı tüketim ARPROY, bir ürün için öncelikle Pazar araştımaları safhasından ürünün prototipinin geliştirilmesine farklı prototiplerinin üzerinde çalışılması, varyantlarının oluşturulması, varyantlara bağlı formulasyonlarının hazırlanması , Stabilite, Test , Maliyet süreçleri kontrolünde onayı alınması üretimine karar verilmesi, üretim safhası ve satıştan kaldırılması aşamalarına kadar olan süreçleri yönetir.
Hammaddeler, Tedarikçiler, Üreticiler, Rakip ürünler, Satınalma maliyeleri gibi birçok süreci yönetir.

ArGe Merkezi, ilaç, dermakozmetik, laboratuvar, Kimya, bitkisel takviye , araştırma,incname ARPROY, Tüketici Pazarına yeni bir ürün ile girmek istiyorsanız, yada mevcut yalpazenize yeni ürünler markalar ilave etmek yada rakip ürünler geliştirmek isteniyor ise ARPROY Ürün geliştirme projesi tam size göre.
Üretilmesine karar verilen ürünün projesinin, varyantları her varyantın formulasyonunu oluşturulması süreçlerini yönetir. Bu süreçte stabilite ve Test süreçleri de sistem tarafından yönetilir.
ARPROY, Formulasyonda kullanılan hammaddeler, hammadde kodları , batch miktarı ve yüzdesi, etkileri, üreticisi ve tedarikçi bilgilerini yönetir. Daha önce kaydedilmiş hammadde, üretici, tedarikçi gibi bilgiler otomatik olarak çağrılarak pratik bir şekilde formulasyon hazırlanır, yalnız miktar ya da yüzde girişi ile hızlıca formulasyon girişi tamamlanabilmektedir.

ARPROY sisteminde ,Stabilite, belli bir formulayonun hangi stabilite grubuna göre sonuçları bakılacak ise formulasyon ekranından belirlenmektedir. Bu belirlemeye istinaden sistem otomatik stabilite cetvelini oluşturmaktadır. Bu ekranda seçilen formulasyonun stabilite yöntemlerine göre sonuçların sistem girildiği modüldür. Bu modülde stabiliteler, girilecek tarih ve kaçıncı stabilite girişi olduğu otomatik olarak gelecektir. Bu modülde; yöntem sonuçları; Ph, Koku,Renk, Viskozite, Faz Ayrımı gibi birçok sonuç girişi yapılmaktadır. Bu ekranda ayrıca Marka, Proje, varyant, ve hazırlayan gibi alanlara göre stabiliteler filtrelenmektedir.

ArGe Merkezi, ilaç, dermakozmetik, laboratuvar, Kimya, bitkisel takviye , araştırma,incname ARPROY, Maliyet onayları, Performans testleri, Spesifikasyonlar , Üretim Formları , İmalat onay formu gibi pek çok form ile kağıt çıktıya gerek kalmadan sistem yönetilebilmektedir.

ARPROY, Kullanıcılara göre proje sorumlulukları, varyant, stabilite, analiz, mikrobiyoloj, test alanlarına göre sorumlu oldukları adetler ve durumları dashbord üzerinden takip edilebilmektedir.

ARPROY, Üretim aşamasında yapılan literatür çalışmaları, hammadde bilgiler stok ve tüketim bilgileri takip edilebilmektedir. Nihai olarak üretime hazır hale gelen ürün satış tahminlerine göre üretimi yapılarak pazara sunulur.

ARPROY, Yetkiler kayıt bazında verilebilmektedir, belirli biri kayda yanlız görüntüleme ve/veya güncelleme ve/veya silme yetkisi verilebilir. Değişiklilker geçmişe dönük olarak hangi kullanıcı hangi kayıt üzerinde hangi işlemi(ekleme, silme güncelleme, görüntüleme) yaptığı, hangi bilgisayardan ve ne zaman gerçekleştirildiği kolayca takip etmektedir.

ArGe, Proje yönetimi, Ürün bilgi dosyası, msds ArProY için en aktif dillerde kullanılabilecek şekilde dil paketi geliştirildi. Buna göre başlıca Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, İspanyolca ve Çince gibi dillerde kullanılabilr haldedir.