PERSONEL VE ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI YAZILIMI

personel ve öğrenci taşımacılığı yazılımı, hakediş puantaj, yakıt kartı

SATOS; personel ve öğrenci taşımacılığı uygulaması hızlı kullanışlı ve hatasız çalışma mantığı üzerine kurulmuş olup firmanınız süreçleri en hızlı şekilde tutarlı olarak yönetilmesini sağlar.

Başlıca Amaç:

• Araç ve sürücü gibi kaynakların etkin kullanımı
• Hesaplamaların geriye dönük ve güncel etkin olarak hesaplanması
• Verimliliğin artırılması
• Çalışma sürecinin pratik hale getirilmesi
• Kaçakların ve giderlerin ortadan kaldırılması
• Sürücü ve araç sahipleri arasında etkin koordinasyonun sağlanması
• Araç poliçelerinin kontrolü ve yarı mekanizmasının sağlanması

personel ve öğrenci taşımacılığı yazılımı, hakediş puantaj, ctl,yakıt kartı

Proje Yönetimi:

Firmalar, Firmalar bağlı güzergahlar ve güzergahlara bağlı fiyat bilgileri tanımlanır. sürücüler ve araçlar tanımlanır, proje tanımlanır ve projelere bağlı güzergahlar ve bu güzergahta çalışacak sürücü ve araç girilir. SATOS, otomatik olarak puantaj tablosunu hazırlar ve kullanıcı puantaj ekranında girerek yanlız sefer sayılarını kaydeder. Muhasebe, ay sonunda ilgili firma dönemimi kilitler ve firma bazında toplam hakedişi, proje altında araç Hakedişini, proje altında cari hakedişini hesaplatır.

SATOS, araç ruhsat ve evrak takibi, sürücü evrak takibi gibi onlarca değişik evraklarınızı yönetir.
Sürücü araç ve firmaları kolayca yönetimini sağlar. Malzeme, satın alma, satış, sözleşmeler gibi süreçleri yönetir.
Bunun yanında yakıt kartları ve online yakıt entregrasyonu ile aylık ve anlık olarak yakıt harcamalarını yönetir.
SATOS, Muhasebe genel cari bazda hakediş listeleri, genel ödeme listeleri, genel kesintiler, Ggenel firma hakediş listeleri basitçe yönetilmektedir.
Kesintiler; araç yazısı,genel gider, koltuk sigortası,SRC, yol belgesi gibi birçok türde kesinti kalemleri dinamik olarak uygulanabilmektedir.
SATOS, Araçlar cari karta bağlanır. Cari bazda aylık hakedişler hesaplanır. Hakediş hesaplamalarında hakediş, verilen malzemeler, Arvento bedeli, aldığı toplam yakıt, kesintiler, cezalar, KDV , tevkifat gibi detaylı hesaplamar yapılmaktadır.
SATOS, Yeni işe başlama formu, İş bitirme başlama formu, fiyat değişiklik formu, güzergah değişiklik formu gibi onlarca form çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca yakıt raporları, çalışma performas raporları, araç ve sürücü aktivite raporları , firma çalışma raporları gibi onlarca detaylı raporlar yer almaktadır.
SATOS, SMS entegrasyonu ile tüm personel, tedarikçi, sürücü, cari, araç sahipleri içerisinde bilgilendirme yapmaktadır.
SATOS, Yetkiler kayıt bazında verilebilmektedir, belirli biri kayda yanlız görüntüleme ve/veya görüntüleme ve/veya silme yetkis verilebilir. Değişiklilker geçmişe dönük olarak hangi kullkanıcı hangi kayıt üzerinde hangi işlemi(ekleme, silme güncelleme, görüntüleme) yaptığı, hangi bilgisayardan ve ne zaman gerçekleştirdiği kolayca takip edilebilir.

BAZI FORM VE RAPORLAR

Yeni Araç Başlama Formu
Araç İş Bırakma Başlama Formu
Yakıt Formu Güzergah Değişiklik Formu
Tedarikçi Hesap Kapama Formu
Tedarikçi İş Bırakma Bildirimi
Güzergah Fiyat Değişiklik Formu
Güzergah Fiyat Değişiklik Raporu
Araç Cari Ünvan Değişikliği
Yakıt Harcama Raporu
Cari Hakediş,Yakıt Harcama

Araç Yakıt Kullanım Raporu
Müşteri Sözleşmeleri Raporu
Tedarikçi Sözleşmeleri Raporu
Güzergah Değişiklik Raporu Kan Grubu Arama Sürücü
Psikoteknik Raporu
Genel Firma Hakediş Listesi
Araç Yakıt Kullanım Raporu
Müşteri Sözleşmeleri Raporu
Komplex Rapor Ruhsat Raporu
Trafik Raporu
Eksoz Raporu
UKM Yolcu Sigortası 1
UKM Yolcu Sigortası 2
MEDLINE Koltuk Sigorta Raporu
Yakıt Limiti Aşım Tedarikçi Raporu
Tedarikçi Sözleşme Yakıt Fiyat Değişikliği
Yakıt Limitini Aşan Müşteri Sözleşmeleri
SATOS STANDART
personel ve öğrenci taşımacılığı yazılımı, hakediş puantaj, ctl,yakıt kartı personel ve öğrenci taşımacılığı yazılımı, hakediş puantaj, ctl,yakıt kartı
SATOS MOBILE
personel ve öğrenci taşımacılığı yazılımı, hakediş puantaj, ctl,yakıt kartı personel ve öğrenci taşımacılığı yazılımı, hakediş puantaj, ÇETELE,yakıt kartı
personel ve öğrenci taşımacılığı yazılımı, hakediş puantaj, ÇETELE,yakıt kartı  
MÜŞTERİ ERİŞİM MODÜLÜ ANA FONKSİYONLARI
 • Araç Evrakları
 • Sürücü Evrakları
 • Güzergah Detayı
 • Personel Listesi
 • Müşteri Hakedişi
 • Proje Yöneticisi
personel ve öğrenci taşımacılığı yazılımı, hakediş puantaj, ÇETELE,yakıt kartı
HARİTA OPTİMİZASYON MODÜLÜ
 • Güncel rotayı otomatik olarak harita üzerinde çizerek hesaplar
 •  Ortalama KM ve Süre hesaplar
 •  Her bir Personel/Öğrenci için ortalama KM ve süre bilgisi ayrı ayrı hesaplar
 • Trafik yoğunluğu durumu gösterilir.
 •  Destinasyon ve uğrak noktalar gösterir
personel ve öğrenci taşımacılığı yazılımı, hakediş puantaj, ÇETELE,yakıt kartı;