Ar-Ge Merkezi Yazılımı

Ar-Ge Merkezi Yazılımı
Bir ürünün pazar araştırmaları safhasından ürünün ticari hayatını tamamlaması aşamasına kadar olan süreçleri yönetir. Pazar araştırmaları , pazardaki sektörel karlılık durumları ve hedef ürünün tespitinin yönetilmesini sağlar.

Ar-Ge Merkezi yazılımı, formulasyon, stabilite,ruhsatlandırma,varyant,prototip,kozmetik,ilaç,üretim,fmcg,hızlı tüketim ArProS, Kullanıcılara göre proje sorumlulukları, varyant, stabilite, analiz, mikrobiyoloj, test alanlarına göre sorumlu oldukları adetler ve durumları dashbord üzerinden takip edilebilmektedir.
ArProS, Üretim aşamasında yapılan literatür çalışmaları, hammadde bilgiler stok ve tüketim bilgileri takip edilebilmektedir. Nihai olarak üretime hazır hale gelen ürün satış tahminlerine göre üretimi yapılarak pazara sunulur.
ArProS, Yetkiler kayıt bazında verilebilmektedir, belirli biri kayda yanlız görüntüleme ve/veya güncelleme ve/veya silme yetkisi verilebilir. Değişiklilker geçmişe dönük olarak hangi kullanıcı hangi kayıt üzerinde hangi işlemi(ekleme, silme güncelleme, görüntüleme) yaptığı, hangi bilgisayardan ve ne zaman gerçekleştirildiği kolayca takip etmektedir.

ArProY için en aktif dillerde kullanılabilecek şekilde dil paketi geliştirildi. Buna göre başlıca Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, İspanyolca ve Çince gibi dillerde kullanılabilr haldedir.